Syyskokous/Höstmöte

Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään ma 15.11.  Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat. Pandemian vuoksi tarkka ajankohta ja kokouspaikka ovat vielä epävarmat. Ne kuten myös tieto mahdollisista erityisjärjestelyistä julkaistaan tällä sivulla viimeistään ma 1.11.

Helsingfors och Nylands neuroförening rf:s stadgeenliga höstmöte arrangeras måndagen den 15 november. På mötet behandlas de ärenden som stipuleras i stadgarna. På grund av pandemin är den exakta tidpunkten och mötesplatsen ännu osäkra. Dessa såsom också information om eventuella specialarrangemang kommer att publiceras på denna sida senast måndagen den 1 november.