Vaikuttaminen

Yksi neuroyhdistyksen ja Neuroliiton yhteisistä tehtävistä on harjoittaa edunvalvontaa ja muuta vaikuttamistoimintaa yhteiskunnassa jäsenistönsä hyväksi. Karkea työnjako on, että Neuroliitto toimii tässäkin asiassa valtakunnallisella tasolla ja neuroyhdistys maakunnallisella ja käytettävissä olevien voimavarojen mukaan paikallisella tasolla.

Merkittävin paikallinen vaikuttamistoiminta tapahtuu kunnallisten vammaiseuvostojen kautta.

Tiedustelu paikallisesta vaikuttamisesta Petri Aaltiolle, puh. 040 751 6575, sähköposti petri.aaltio@gmail.com